k.ú.: 708895 - Městec nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576557 - Očelice NUTS5 CZ0524576557
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1910025
zahrada 38 29989
ovoc. sad 1 4692
travní p. 108 267711
lesní poz 33 131718
vodní pl. rybník 1 16768
vodní pl. tok přirozený 27 37629
vodní pl. zamokřená pl. 1 1815
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 45 33257
ostat.pl. dráha 3 19954
ostat.pl. jiná plocha 23 8170
ostat.pl. manipulační pl. 17 17745
ostat.pl. neplodná půda 13 5116
ostat.pl. ostat.komunikace 46 51124
ostat.pl. silnice 13 26088
ostat.pl. zeleň 3 799
Celkem KN 590 2562610
Par. KMD 590 2562610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 42
LV 101
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.