k.ú.: 708950 - Odlochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529842 - Jankov NUTS5 CZ0201529842
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 3168567
zahrada 73 55355
ovoc. sad 3 17579
travní p. 303 582749
lesní poz 90 608658
vodní pl. nádrž umělá 2 6111
vodní pl. rybník 3 37811
vodní pl. tok přirozený 12 6073
vodní pl. tok umělý 13 3848
vodní pl. zamokřená pl. 11 20633
zast. pl. zbořeniště 2 637
zast. pl. 100 46819
ostat.pl. jiná plocha 30 17334
ostat.pl. manipulační pl. 11 26468
ostat.pl. neplodná půda 74 68489
ostat.pl. ostat.komunikace 101 89749
ostat.pl. silnice 25 28981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1285
ostat.pl. zeleň 13 50469
Celkem KN 1341 4837615
Par. DKM 156 1495390
Par. KMD 1185 3342225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 98
LV 137
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 26.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.