k.ú.: 709026 - Dobroše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539554 - Odrava NUTS5 CZ0411539554
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 555534
zahrada 20 16370
travní p. 32 217244
lesní poz les(ne hospodář) 10 93045
vodní pl. nádrž umělá 1 1004
vodní pl. tok přirozený 1 38086
vodní pl. zamokřená pl. 1 372
zast. pl. společný dvůr 2 356
zast. pl. zbořeniště 2 2031
zast. pl. 24 6377
ostat.pl. jiná plocha 17 42443
ostat.pl. manipulační pl. 4 10134
ostat.pl. neplodná půda 15 17681
ostat.pl. ostat.komunikace 24 16428
ostat.pl. silnice 23 49539
Celkem KN 222 1066644
Par. DKM 222 1066644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 22
LV 48
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2005 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 10.10.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.