k.ú.: 709042 - Mostov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539554 - Odrava NUTS5 CZ0411539554
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1846625
zahrada 28 18886
travní p. 43 690421
lesní poz les s budovou 24 746
lesní poz les(ne hospodář) 36 327941
lesní poz 2 2270
vodní pl. tok přirozený 5 168889
vodní pl. zamokřená pl. 5 6032
zast. pl. společný dvůr 6 240
zast. pl. zbořeniště 3 991
zast. pl. 40 21931
ostat.pl. jiná plocha 31 113163
ostat.pl. manipulační pl. 18 151130
ostat.pl. neplodná půda 16 15476
ostat.pl. ostat.komunikace 23 27101
ostat.pl. silnice 4 67405
ostat.pl. zeleň 1 21677
Celkem KN 319 3480924
Par. DKM 319 3480924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 64
LV 94
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2005 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 30.09.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 05:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.