k.ú.: 709069 - Odrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539554 - Odrava NUTS5 CZ0411539554
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 1131411
zahrada skleník-pařeniš. 1 68
zahrada 47 30483
travní p. 34 252525
lesní poz les(ne hospodář) 18 722562
lesní poz 19 455523
vodní pl. zamokřená pl. 2 38147
zast. pl. společný dvůr 14 1832
zast. pl. zbořeniště 5 1971
zast. pl. 75 26118
ostat.pl. jiná plocha 29 35657
ostat.pl. manipulační pl. 13 16936
ostat.pl. neplodná půda 14 35623
ostat.pl. ostat.komunikace 29 32140
ostat.pl. silnice 74 98762
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8468
ostat.pl. zeleň 1 558
Celkem KN 422 2888784
Par. DKM 422 2888784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 76
LV 72
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2005 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 14.06.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.