k.ú.: 709204 - Ohaře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533556 - Ohaře NUTS5 CZ0204533556
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 4800102
zahrada 175 113838
ovoc. sad 5 53804
travní p. 10 68243
lesní poz 101 388945
vodní pl. nádrž umělá 1 2956
vodní pl. tok přirozený 17 35534
zast. pl. společný dvůr 3 4209
zast. pl. zbořeniště 1 1072
zast. pl. 212 119544
ostat.pl. jiná plocha 32 22032
ostat.pl. manipulační pl. 7 36269
ostat.pl. neplodná půda 5 18141
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 29
ostat.pl. ostat.komunikace 100 164006
ostat.pl. pohřeb. 1 4171
ostat.pl. silnice 11 79402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8106
ostat.pl. zeleň 21 115720
Celkem KN 1183 6036123
Par. DKM 1183 6036123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 197
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 388
spoluvlastník 561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2021 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 18.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 21.05.2022 20:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.