k.ú.: 709271 - Zákraví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576565 - Ohnišov NUTS5 CZ0524576565
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 666791
zahrada 54 85272
ovoc. sad 2 10515
travní p. mez, stráň 3 6430
travní p. 36 258075
lesní poz 44 473268
vodní pl. nádrž umělá 6 13854
vodní pl. tok přirozený 7 8292
vodní pl. zamokřená pl. 1 871
zast. pl. 49 27964
ostat.pl. jiná plocha 8 3551
ostat.pl. manipulační pl. 6 3655
ostat.pl. neplodná půda 4 2371
ostat.pl. ostat.komunikace 42 25625
ostat.pl. silnice 1 13965
ostat.pl. zeleň 1 186
Celkem KN 297 1600685
Par. KMD 297 1600685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 43
LV 63
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 15:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.