k.ú.: 709280 - Ohnišťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570516 - Ohnišťany NUTS5 CZ0521570516
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 976 5253334
zahrada 195 281099
ovoc. sad 3 34660
travní p. 332 996638
lesní poz 78 1587281
vodní pl. nádrž umělá 4 2280
vodní pl. tok přirozený 123 46586
vodní pl. tok umělý 49 15512
vodní pl. zamokřená pl. 1 404
zast. pl. společný dvůr 36 8574
zast. pl. zbořeniště 2 203
zast. pl. 198 119473
ostat.pl. dráha 3 61309
ostat.pl. jiná plocha 55 43302
ostat.pl. manipulační pl. 53 52245
ostat.pl. neplodná půda 2 2343
ostat.pl. ostat.komunikace 129 122853
ostat.pl. pohřeb. 2 3627
ostat.pl. silnice 15 121658
ostat.pl. skládka 1 3392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6459
ostat.pl. zeleň 6 59970
Celkem KN 2266 8823202
Par. DKM 70 439833
Par. KMD 2196 8383369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 194
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 374
spoluvlastník 776

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.