k.ú.: 709328 - Ohrazenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 483325
zahrada 211 110370
travní p. 11 1300
lesní poz 2 18975
vodní pl. nádrž umělá 3 865
vodní pl. tok přirozený 18 10803
vodní pl. tok umělý 40 10291
zast. pl. společný dvůr 2 227
zast. pl. zbořeniště 4 353
zast. pl. 769 109556
ostat.pl. dráha 4 4255
ostat.pl. jiná plocha 80 37211
ostat.pl. manipulační pl. 6 9632
ostat.pl. ostat.komunikace 127 106476
ostat.pl. silnice 43 67776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 48000
ostat.pl. zeleň 198 172033
Celkem KN 1669 1191448
Par. DKM 1669 1191448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 26
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 81
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 436
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 759
byt.z. byt 603
byt.z. garáž 46
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 127
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 121
Celkem JED 914
LV 1538
spoluvlastník 2901

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.1997
THM-V 1:1000 31.12.1972 30.09.1997
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.