k.ú.: 709336 - Ohrazenice u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577359 - Ohrazenice NUTS5 CZ0514577359
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 1402463
zahrada 405 311095
ovoc. sad 5 23914
travní p. 130 171484
lesní poz les(ne hospodář) 41 179514
lesní poz 18 49248
vodní pl. nádrž umělá 1 338
vodní pl. tok přirozený 7 3360
zast. pl. společný dvůr 13 1666
zast. pl. zbořeniště 7 923
zast. pl. 472 102916
ostat.pl. dráha 1 5381
ostat.pl. jiná plocha 109 32773
ostat.pl. manipulační pl. 45 44400
ostat.pl. neplodná půda 15 18320
ostat.pl. ostat.komunikace 162 142078
ostat.pl. plantáž dřevin 1 160
ostat.pl. pohřeb. 1 1476
ostat.pl. silnice 25 136802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 26680
ostat.pl. zeleň 40 37401
Celkem KN 1841 2692392
Par. DKM 1841 2692392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 301
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 466
byt.z. byt 97
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 107
LV 702
spoluvlastník 1110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.05.2016
DKM 1:1000 22.07.2003 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 22.07.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.