k.ú.: 709417 - Ochoz u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589811 - Ochoz NUTS5 CZ0713589811
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 2190167
zahrada 138 79203
travní p. 64 221294
lesní poz 115 411598
vodní pl. nádrž umělá 2 1133
vodní pl. rybník 3 6658
vodní pl. tok přirozený 10 27601
vodní pl. tok umělý 4 2268
vodní pl. zamokřená pl. 2 2584
zast. pl. zbořeniště 5 1549
zast. pl. 109 56763
ostat.pl. jiná plocha 44 29368
ostat.pl. manipulační pl. 19 41446
ostat.pl. neplodná půda 8 6476
ostat.pl. ostat.komunikace 85 148310
ostat.pl. silnice 8 35875
ostat.pl. zeleň 11 41924
Celkem KN 777 3304217
Par. DKM 583 3213296
Par. KMD 194 90921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 105
LV 124
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 11.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 03:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.