k.ú.: 709514 - Oslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563269 - Okounov NUTS5 CZ0422563269
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 194091
zahrada 31 48902
travní p. mez, stráň 6 10501
travní p. 55 407334
lesní poz 5 31266
vodní pl. nádrž umělá 1 417
vodní pl. tok přirozený 5 48961
zast. pl. společný dvůr 2 1617
zast. pl. zbořeniště 5 2584
zast. pl. 50 12927
ostat.pl. dráha 2 31217
ostat.pl. jiná plocha 9 2028
ostat.pl. manipulační pl. 3 901
ostat.pl. neplodná půda 57 73266
ostat.pl. ostat.komunikace 12 10204
ostat.pl. silnice 2 9809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2339
Celkem KN 259 888364
Par. DKM 259 888364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 47
LV 57
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2000
FOTO 1:2000 30.09.1982 12.12.2000
S-SK GS 1:2880 1884 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.