k.ú.: 709531 - Okrouhlá u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538922 - Okrouhlá NUTS5 CZ0411538922
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 3042246
zahrada 83 24871
travní p. 56 1894109
lesní poz 12 1172286
vodní pl. nádrž přírodní 1 6048
vodní pl. nádrž umělá 1 8060
vodní pl. rybník 7 34986
vodní pl. tok umělý 7 22223
vodní pl. zamokřená pl. 16 50286
zast. pl. společný dvůr 1 113
zast. pl. zbořeniště 1 311
zast. pl. 131 40522
ostat.pl. jiná plocha 101 211637
ostat.pl. manipulační pl. 11 44572
ostat.pl. neplodná půda 24 50358
ostat.pl. ostat.komunikace 42 65728
ostat.pl. silnice 9 130486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5422
ostat.pl. zeleň 2 13479
Celkem KN 563 6817743
Par. DKM 563 6817743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 41
Celkem BUD 131
LV 120
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2006 celé k.ú.-přepracování
THM-V 1:2000 20.12.1983 27.09.2006
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 18:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.