k.ú.: 709549 - Salajna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554502 - Dolní Žandov NUTS5 CZ0411554502
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 2087008
zahrada 59 46570
travní p. mez, stráň 23 83012
travní p. 160 1991043
lesní poz les s budovou 3 199
lesní poz ostat.komunikace 1 9254
lesní poz 92 3220759
vodní pl. nádrž přírodní 1 340
vodní pl. nádrž umělá 6 5959
vodní pl. rybník 1 1048
vodní pl. tok přirozený 17 24169
vodní pl. zamokřená pl. 11 13402
zast. pl. společný dvůr 1 195
zast. pl. zbořeniště 3 958
zast. pl. 71 36587
ostat.pl. dráha 1 85562
ostat.pl. jiná plocha 119 216461
ostat.pl. manipulační pl. 1 10591
ostat.pl. neplodná půda 24 59382
ostat.pl. ostat.komunikace 72 76605
ostat.pl. silnice 6 39536
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1291
Celkem KN 713 8009931
Par. DKM 713 8009931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 70
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 3
Celkem JED 4
LV 104
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.