k.ú.: 709557 - Úval - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538906 - Milíkov NUTS5 CZ0411538906
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 993939
zahrada 7 1877
travní p. 22 294403
lesní poz les(ne hospodář) 6 54621
lesní poz 2 3590
vodní pl. rybník 5 16374
vodní pl. tok přirozený 1 500
vodní pl. tok umělý 5 14353
zast. pl. zbořeniště 5 6484
zast. pl. 2 410
ostat.pl. jiná plocha 7 8602
ostat.pl. neplodná půda 4 5348
ostat.pl. ostat.komunikace 7 13449
ostat.pl. silnice 2 18996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1096
Celkem KN 84 1434042
Par. DKM 84 1434042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
Celkem BUD 1
LV 19
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.11.2006
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.