k.ú.: 709603 - Okrouhlé Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560952 - Konstantinovy Lázně NUTS5 CZ0327560952
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 2059242
zahrada 153 126365
ovoc. sad 2 26642
travní p. 149 2188337
lesní poz les s budovou 5 106
lesní poz les(ne hospodář) 6 387393
lesní poz ostat.komunikace 6 5216
lesní poz 87 4234216
vodní pl. nádrž umělá 2 2371
vodní pl. rybník 1 7502
vodní pl. tok přirozený 10 65261
vodní pl. tok umělý 9 11393
vodní pl. zamokřená pl. 7 22626
zast. pl. zbořeniště 9 17476
zast. pl. 163 62550
ostat.pl. jiná plocha 61 145539
ostat.pl. manipulační pl. 7 25795
ostat.pl. neplodná půda 47 103604
ostat.pl. ostat.komunikace 88 105901
ostat.pl. pohřeb. 2 3997
ostat.pl. silnice 10 109018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5968
ostat.pl. zeleň 28 57230
Celkem KN 896 9773748
Par. DKM 340 5501546
Par. KMD 556 4272202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 164
LV 164
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.08.2019 1:1000 19.08.2019 *)
KMD 1:1000 28.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 19.08.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 21.05.2022 21:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.