k.ú.: 709620 - Babice u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 2387828
zahrada 101 62060
travní p. mez, stráň 3 4717
travní p. 217 466001
lesní poz les s budovou 3 104
lesní poz 74 905101
vodní pl. nádrž umělá 3 429
vodní pl. tok přirozený 3 60411
vodní pl. tok umělý 2 8729
zast. pl. 131 43494
ostat.pl. jiná plocha 62 19898
ostat.pl. manipulační pl. 6 13548
ostat.pl. neplodná půda 11 9557
ostat.pl. ostat.komunikace 46 27683
ostat.pl. silnice 11 81141
Celkem KN 1048 4090701
Par. KMD 1048 4090701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 128
LV 181
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2010
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.