k.ú.: 709662 - Olešnice u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 3110925
zahrada skleník-pařeniš. 1 280
zahrada 92 65869
travní p. 309 841698
lesní poz 238 1253183
vodní pl. nádrž umělá 2 5750
vodní pl. rybník 2 2291
vodní pl. tok umělý 16 28192
zast. pl. zbořeniště 1 2531
zast. pl. 125 67324
ostat.pl. dráha 3 55261
ostat.pl. jiná plocha 25 11459
ostat.pl. manipulační pl. 9 16086
ostat.pl. neplodná půda 7 3298
ostat.pl. ostat.komunikace 104 82463
ostat.pl. silnice 8 64156
Celkem KN 1510 5610766
Par. KMD 1510 5610766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 7
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 121
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 178
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2010
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 11:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.