k.ú.: 709697 - Okrouhlička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548588 - Okrouhlička NUTS5 CZ0631548588
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 606 4357714
zahrada 150 105063
travní p. mez, stráň 1 2782
travní p. 584 1188241
lesní poz 277 748501
vodní pl. nádrž umělá 4 6143
vodní pl. rybník 18 28732
vodní pl. tok přirozený 177 32446
vodní pl. tok umělý 8 3701
zast. pl. společný dvůr 5 1400
zast. pl. zbořeniště 2 789
zast. pl. 176 76104
ostat.pl. jiná plocha 59 31900
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 388
ostat.pl. manipulační pl. 45 26576
ostat.pl. neplodná půda 118 49787
ostat.pl. ostat.komunikace 223 101547
ostat.pl. silnice 15 81874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1577
ostat.pl. zeleň 5 2313
Celkem KN 2476 6847578
Par. DKM 2476 6847578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 164
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 252
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:1000 01.11.1991 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 20:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.