k.ú.: 709743 - Okřešice u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 691867
zahrada 34 19811
ovoc. sad 2 15404
travní p. 162 786784
lesní poz 56 5217615
vodní pl. nádrž umělá 2 336
vodní pl. rybník 3 5345
vodní pl. tok umělý 1 3052
zast. pl. společný dvůr 1 465
zast. pl. zbořeniště 5 1404
zast. pl. 75 19049
ostat.pl. dráha 28 101818
ostat.pl. jiná plocha 43 84376
ostat.pl. manipulační pl. 8 5138
ostat.pl. neplodná půda 20 9229
ostat.pl. ostat.komunikace 71 122628
ostat.pl. silnice 4 26071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8523
Celkem KN 581 7118915
Par. DKM 581 7118915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 72
LV 104
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.05.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.12.1990 17.05.2000 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Okřešice.
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.