k.ú.: 709778 - Okříšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591301 - Okříšky NUTS5 CZ0634591301
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1028 3125870
zahrada 490 232312
ovoc. sad 2 9564
travní p. 198 269937
lesní poz 61 1562214
vodní pl. nádrž umělá 8 23345
vodní pl. rybník 5 30043
vodní pl. tok umělý 43 7294
vodní pl. zamokřená pl. 1 3705
zast. pl. společný dvůr 1 723
zast. pl. zbořeniště 18 4781
zast. pl. 863 223897
ostat.pl. dráha 19 145393
ostat.pl. jiná plocha 290 242482
ostat.pl. manipulační pl. 76 49221
ostat.pl. neplodná půda 36 16752
ostat.pl. ostat.komunikace 172 156719
ostat.pl. pohřeb. 1 1336
ostat.pl. silnice 44 93478
ostat.pl. skládka 1 417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 24604
ostat.pl. zeleň 13 9668
Celkem KN 3379 6233755
Par. KMD 3379 6233755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 352
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 98
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 21
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 163
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 848
byt.z. byt 206
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 28
Celkem JED 261
LV 1047
spoluvlastník 1547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 05:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.