k.ú.: 709808 - Olbramice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554049 - Olbramice NUTS5 CZ0806554049
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 3110736
zahrada 307 213866
travní p. 65 233229
lesní poz 119 1028675
vodní pl. nádrž umělá 1 3144
vodní pl. rybník 2 4740
vodní pl. tok přirozený 21 14826
vodní pl. tok umělý 5 18428
vodní pl. zamokřená pl. 2 715
zast. pl. společný dvůr 3 548
zast. pl. zbořeniště 6 2368
zast. pl. 320 94541
ostat.pl. dálnice 1 62616
ostat.pl. jiná plocha 132 70287
ostat.pl. manipulační pl. 9 14241
ostat.pl. neplodná půda 103 278095
ostat.pl. ostat.komunikace 118 121647
ostat.pl. pohřeb. 3 1847
ostat.pl. silnice 20 83991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22089
ostat.pl. zeleň 3 2635
Celkem KN 1550 5383264
Par. DKM 1550 5383264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 8
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 314
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 388
spoluvlastník 533

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2012 nové mapování
DKM-KPÚ 22.02.2008 1:1000 01.04.2008 *) DKM jen v prostoru KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1936 22.09.2012 repr. otisk mapy z r. 1872


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 15:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.