k.ú.: 709948 - Oldřetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572152 - Raná NUTS5 CZ0531572152
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1361194
zahrada 64 45395
ovoc. sad 4 10124
travní p. 161 293847
lesní poz 7 15032
vodní pl. nádrž umělá 1 948
vodní pl. rybník 1 25028
vodní pl. tok přirozený 10 7923
zast. pl. společný dvůr 2 385
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 59 22397
ostat.pl. dráha 2 85234
ostat.pl. jiná plocha 20 3087
ostat.pl. manipulační pl. 5 9297
ostat.pl. neplodná půda 50 26058
ostat.pl. ostat.komunikace 58 44462
ostat.pl. silnice 6 24516
Celkem KN 764 1975027
Par. KMD 764 1975027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 89
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.