k.ú.: 710016 - Oldřichov v Hájích - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564281 - Oldřichov v Hájích NUTS5 CZ0513564281
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 54209
zahrada 270 191923
travní p. 864 3392750
lesní poz 169 11764771
vodní pl. nádrž umělá 7 7237
vodní pl. tok přirozený 79 74004
vodní pl. tok umělý 5 3001
vodní pl. zamokřená pl. 1 497
vodní pl. 3 1308
zast. pl. společný dvůr 11 5181
zast. pl. zbořeniště 13 2986
zast. pl. 448 128500
ostat.pl. dráha 3 127514
ostat.pl. jiná plocha 104 140347
ostat.pl. manipulační pl. 59 74187
ostat.pl. neplodná půda 33 14966
ostat.pl. ostat.komunikace 246 177874
ostat.pl. pohřeb. 1 3917
ostat.pl. silnice 12 62928
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15849
ostat.pl. zeleň 4 1765
Celkem KN 2356 16245714
Par. DKM 2356 16245714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 193
č.p. rod.rekr 74
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 436
LV 488
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.12.1988 02.11.1999 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Oldřichov.
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1988 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 20:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.