k.ú.: 710024 - Oldřichovice u Napajedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549444 - Oldřichovice NUTS5 CZ0724549444
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 519 2019762
zahrada 204 137488
ovoc. sad 9 14022
travní p. 56 59224
lesní poz 64 149934
vodní pl. tok přirozený 17 7203
zast. pl. společný dvůr 1 89
zast. pl. zbořeniště 2 163
zast. pl. 231 81096
ostat.pl. jiná plocha 91 25089
ostat.pl. manipulační pl. 62 20074
ostat.pl. neplodná půda 23 68863
ostat.pl. ostat.komunikace 130 96510
ostat.pl. silnice 63 19088
ostat.pl. skládka 29 28373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5555
ostat.pl. zeleň 2 625
Celkem KN 1504 2733158
Par. DKM 1504 2733158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 138
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 292
spoluvlastník 528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.09.2014
DKM 1:1000 31.12.2003
ZMVM 1:2000 01.12.1988 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.