k.ú.: 710091 - Oldřiš u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578479 - Oldřiš NUTS5 CZ0533578479
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 956 4899921
zahrada 501 403892
ovoc. sad 1 3281
travní p. 956 2723062
lesní poz les s budovou 2 40
lesní poz 450 3898311
vodní pl. nádrž umělá 28 15880
vodní pl. rybník 1 772
vodní pl. tok přirozený 22 42657
vodní pl. zamokřená pl. 5 781
zast. pl. společný dvůr 1 68
zast. pl. zbořeniště 9 1466
zast. pl. 410 97891
ostat.pl. dráha 4 40569
ostat.pl. jiná plocha 190 88877
ostat.pl. manipulační pl. 77 51744
ostat.pl. neplodná půda 109 45443
ostat.pl. ostat.komunikace 284 266675
ostat.pl. silnice 47 53696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1370
ostat.pl. zeleň 3 1855
Celkem KN 4057 12638251
Par. KMD 4057 12638251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 399
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 521
spoluvlastník 762

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.