k.ú.: 710121 - Oleksovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594571 - Oleksovice NUTS5 CZ0647594571
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1240 12746380
vinice 75 418419
zahrada 336 199315
ovoc. sad 17 161213
travní p. 48 30892
lesní poz les(ne hospodář) 7 18971
lesní poz 209 2704737
vodní pl. rybník 2 392771
vodní pl. tok přirozený 46 61747
vodní pl. tok umělý 1 1697
vodní pl. zamokřená pl. 18 302597
zast. pl. společný dvůr 6 1654
zast. pl. zbořeniště 27 5701
zast. pl. 394 173451
ostat.pl. jiná plocha 168 90230
ostat.pl. manipulační pl. 109 119073
ostat.pl. neplodná půda 105 63740
ostat.pl. ostat.komunikace 346 602044
ostat.pl. pohřeb. 1 2554
ostat.pl. silnice 29 193303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15680
ostat.pl. zeleň 11 21308
Celkem KN 3203 18327477
Par. DKM 3203 18327477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 182
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 28
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 52
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 369
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 20
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 44
LV 498
spoluvlastník 693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.04.2013 1:1000 03.05.2013 *) JPÚ - upřesnění hranic přídělů (extravilán)
DKM 1:1000 04.11.2009 Intravilán a část lesů
ZMVM 1:2000 01.01.1983 03.05.2013 intravilán + část extravilánu (THM s PČB)
ZMVM 1:5000 01.01.1983 03.05.2013 část extravilánu (THM s PČB)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 19:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.