k.ú.: 710130 - Olešenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569208 - Olešenka NUTS5 CZ0631569208
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 3811770
zahrada 91 40533
travní p. 170 1013458
lesní poz 124 1504492
vodní pl. nádrž umělá 9 49212
vodní pl. rybník 2 6327
vodní pl. tok přirozený 15 33383
vodní pl. zamokřená pl. 5 12211
zast. pl. zbořeniště 2 385
zast. pl. 128 60586
ostat.pl. dráha 1 14101
ostat.pl. jiná plocha 51 20294
ostat.pl. manipulační pl. 31 42079
ostat.pl. neplodná půda 11 4921
ostat.pl. ostat.komunikace 130 207478
ostat.pl. silnice 5 23997
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4491
ostat.pl. zeleň 2 333
Celkem KN 927 6850051
Par. DKM 927 6850051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 121
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 174
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2002 od 13.5.2020 na části kú DKM po KoPÚ
ZMVM 1:1000 01.05.1989 12.03.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.