k.ú.: 710211 - Chválov u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561967 - Olešná NUTS5 CZ0633561967
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 608969
zahrada 27 16943
travní p. 28 239299
lesní poz 14 201843
vodní pl. rybník 1 18186
vodní pl. tok přirozený 4 1625
zast. pl. 30 9639
ostat.pl. jiná plocha 16 7851
ostat.pl. neplodná půda 33 47280
ostat.pl. ostat.komunikace 16 25777
ostat.pl. silnice 1 2594
ostat.pl. zeleň 2 1624
Celkem KN 193 1181630
Par. DKM 193 1181630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 29
LV 51
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.02.2006 1:1000 01.02.2006 *) extravilán
DKM 1:1000 26.05.2005
S-SK GS 1:2880 1829 01.02.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.