k.ú.: 710229 - Olešná u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561967 - Olešná NUTS5 CZ0633561967
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 3319055
zahrada 107 60285
travní p. 370 839987
lesní poz 114 816366
vodní pl. nádrž umělá 3 7109
vodní pl. rybník 18 16794
vodní pl. tok přirozený 1 2400
vodní pl. tok umělý 70 20243
zast. pl. společný dvůr 41 17195
zast. pl. zbořeniště 2 398
zast. pl. 206 60015
ostat.pl. jiná plocha 145 92101
ostat.pl. manipulační pl. 57 59418
ostat.pl. neplodná půda 59 31754
ostat.pl. ostat.komunikace 155 114914
ostat.pl. silnice 57 54509
ostat.pl. skládka 1 1047
Celkem KN 1888 5513590
Par. KMD 1888 5513590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 189
LV 231
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2011
S-SK GS 1:2880 1829 19.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.