k.ú.: 710245 - Řemenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561967 - Olešná NUTS5 CZ0633561967
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 1052272
zahrada 45 43346
travní p. 58 397064
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 53 337890
vodní pl. nádrž umělá 1 426
vodní pl. rybník 3 5977
vodní pl. tok přirozený 5 4854
vodní pl. tok umělý 1 126
zast. pl. společný dvůr 1 96
zast. pl. 38 14910
ostat.pl. jiná plocha 27 14936
ostat.pl. manipulační pl. 1 4341
ostat.pl. neplodná půda 40 34808
ostat.pl. ostat.komunikace 28 40145
ostat.pl. silnice 4 21101
ostat.pl. zeleň 1 547
Celkem KN 364 1972887
Par. DKM 364 1972887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 38
LV 60
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.02.2006 1:1000 08.02.2006 *) extravilán
DKM 1:1000 01.11.2005
S-SK GS 1:2880 1829 08.02.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.