k.ú.: 710253 - Olešná u Radnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 566837 - Němčovice NUTS5 CZ0326566837
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 3947773
zahrada 68 51397
travní p. 105 651017
lesní poz les s budovou 29 965
lesní poz 281 4430144
vodní pl. nádrž umělá 1 1029
vodní pl. rybník 2 3119
vodní pl. tok přirozený 15 55518
vodní pl. tok umělý 15 14533
vodní pl. zamokřená pl. 1 5502
zast. pl. zbořeniště 3 1599
zast. pl. 71 54219
ostat.pl. jiná plocha 26 29583
ostat.pl. manipulační pl. 9 19819
ostat.pl. neplodná půda 161 190527
ostat.pl. ostat.komunikace 86 154334
ostat.pl. silnice 20 38806
ostat.pl. zeleň 3 26529
Celkem KN 1031 9676413
Par. DKM 1031 9676413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 99
LV 164
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.07.2015 1:1000 24.07.2015 *)
DKM 1:1000 30.09.2003
ZMVM 1:2000 19.12.1985 30.09.2003
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 05:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.