k.ú.: 710261 - Bonětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 7259
orná půda 82 2860493
zahrada 29 13356
travní p. mez, stráň 8 14408
travní p. 97 417174
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz les(ne hospodář) 3 8444
lesní poz 80 2062350
vodní pl. nádrž přírodní 1 2314
vodní pl. nádrž umělá 6 14925
vodní pl. rybník 6 339517
vodní pl. tok přirozený 1 2200
vodní pl. tok umělý 19 30552
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 101 22384
ostat.pl. jiná plocha 65 79398
ostat.pl. manipulační pl. 1 3290
ostat.pl. neplodná půda 21 60859
ostat.pl. ostat.komunikace 42 50785
ostat.pl. silnice 6 64549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 41222
ostat.pl. zeleň 6 4436
Celkem KN 586 6099992
Par. KMD 586 6099992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 96
LV 53
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 13.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.