k.ú.: 710288 - Olešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 10 7086
orná půda 61 1708341
zahrada 52 32458
travní p. mez, stráň 3 10603
travní p. 66 637983
lesní poz 34 2679218
vodní pl. nádrž umělá 2 2865
vodní pl. rybník 3 41458
vodní pl. tok přirozený 5 5171
vodní pl. tok umělý 5 11929
zast. pl. 40 31720
ostat.pl. jiná plocha 46 43167
ostat.pl. manipulační pl. 2 10853
ostat.pl. neplodná půda 6 13436
ostat.pl. ostat.komunikace 31 74206
ostat.pl. silnice 1 29978
Celkem KN 367 5340472
Par. KMD 367 5340472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 38
LV 54
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 05:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.