k.ú.: 710300 - Hořice u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581283 - Blansko NUTS5 CZ0641581283
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 328306
zahrada 138 94169
ovoc. sad 2 5463
travní p. 48 56719
lesní poz 101 6179842
zast. pl. 123 15137
ostat.pl. jiná plocha 30 7952
ostat.pl. manipulační pl. 3 633
ostat.pl. neplodná půda 4 856
ostat.pl. ostat.komunikace 77 50729
ostat.pl. silnice 1 8577
Celkem KN 602 6748383
Par. DKM 602 6748383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 123
LV 154
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2006
ZMVM 1:2000 01.08.1989 12.12.2006 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.08.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 24.05.2022 16:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.