k.ú.: 710318 - Olešná u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581283 - Blansko NUTS5 CZ0641581283
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 590850
zahrada 240 184554
ovoc. sad 1 4059
travní p. 87 132749
lesní poz les s budovou 2 27
lesní poz 138 2609284
vodní pl. nádrž umělá 2 196
vodní pl. tok přirozený 7 53195
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 87
zast. pl. 220 28243
ostat.pl. dráha 2 62208
ostat.pl. jiná plocha 36 16259
ostat.pl. manipulační pl. 12 18966
ostat.pl. neplodná půda 29 32196
ostat.pl. ostat.komunikace 106 50542
ostat.pl. silnice 5 47402
ostat.pl. skládka 2 26275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1049
ostat.pl. zeleň 11 1625
Celkem KN 1023 3859791
Par. DKM 1023 3859791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 108
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 217
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 285
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2006
ZMVM 1:2000 01.10.1990 28.12.2006 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.10.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 21:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.