k.ú.: 710369 - Olešnice u Červeného Kostelce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 3007852
zahrada 332 330255
ovoc. sad 2 7410
travní p. 335 759165
lesní poz 102 1138147
vodní pl. nádrž přírodní 1 394
vodní pl. nádrž umělá 3 1115
vodní pl. tok přirozený 14 32378
vodní pl. tok umělý 4 2749
vodní pl. zamokřená pl. 1 21132
zast. pl. společný dvůr 1 637
zast. pl. zbořeniště 2 757
zast. pl. 490 140695
ostat.pl. dráha 7 81498
ostat.pl. jiná plocha 115 133786
ostat.pl. manipulační pl. 11 19404
ostat.pl. neplodná půda 43 17959
ostat.pl. ostat.komunikace 208 204214
ostat.pl. silnice 13 47890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 26051
ostat.pl. zeleň 1 1253
Celkem KN 2064 5974741
Par. DKM 2064 5974741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 213
č.p. rod.rekr 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 135
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 478
byt.z. byt 6
obč.z. byt 12
Celkem JED 18
LV 625
spoluvlastník 1117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2011
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 16.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 28.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 18:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.