k.ú.: 710385 - Olešnice u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576581 - Olešnice NUTS5 CZ0524576581
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 2024
orná půda 374 3122024
zahrada 237 195779
travní p. mez, stráň 11 4219
travní p. 248 918450
lesní poz 89 1387171
vodní pl. nádrž umělá 2 2527
vodní pl. rybník 1 14587
vodní pl. tok přirozený 113 33093
zast. pl. 200 92979
ostat.pl. jiná plocha 33 20328
ostat.pl. manipulační pl. 2 16541
ostat.pl. mez, stráň 1 1853
ostat.pl. neplodná půda 3 5484
ostat.pl. ostat.komunikace 177 119668
ostat.pl. silnice 5 36987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3620
ostat.pl. zeleň 2 504
Celkem KN 1502 5977838
Par. KMD 1502 5977838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 192
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 298
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 20:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.