k.ú.: 710393 - Olešnice u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577367 - Olešnice NUTS5 CZ0514577367
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1281558
zahrada 161 112523
ovoc. sad 7 41933
travní p. 545 1491011
lesní poz 202 1936084
vodní pl. nádrž umělá 5 11716
vodní pl. rybník 1 2179
vodní pl. tok přirozený 12 14941
vodní pl. tok umělý 56 13009
zast. pl. společný dvůr 6 1885
zast. pl. zbořeniště 9 544
zast. pl. 182 67830
ostat.pl. jiná plocha 41 31397
ostat.pl. manipulační pl. 26 25970
ostat.pl. neplodná půda 160 84340
ostat.pl. ostat.komunikace 96 99096
ostat.pl. silnice 41 36994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1756
ostat.pl. zeleň 2 6115
Celkem KN 1744 5260881
Par. KMD 1744 5260881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 169
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 195
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.