k.ú.: 710415 - Olešnice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582158 - Olešnice NUTS5 CZ0641582158
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 796 6363804
zahrada 630 278011
ovoc. sad 14 77007
travní p. 919 2663067
lesní poz plantáž dřevin 5 145214
lesní poz 447 1806783
vodní pl. nádrž umělá 5 34557
vodní pl. tok přirozený 155 55031
vodní pl. tok umělý 1 578
zast. pl. společný dvůr 7 1668
zast. pl. zbořeniště 9 1206
zast. pl. 925 256643
ostat.pl. jiná plocha 205 115637
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 30
ostat.pl. manipulační pl. 115 106235
ostat.pl. neplodná půda 256 129973
ostat.pl. ostat.komunikace 423 309540
ostat.pl. pohřeb. 3 6880
ostat.pl. silnice 113 114564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10615
ostat.pl. zeleň 54 41226
Celkem KN 5089 12518269
Par. DKM 5089 12518269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 16
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 546
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 58
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 901
byt.z. byt 97
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 101
LV 1035
spoluvlastník 1442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2007 1:1000 08.11.2007 *) část k.ú. - část extravilánu
DKM 1:1000 25.09.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1988 24.09.2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.09.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.