k.ú.: 710431 - Levínská Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577375 - Levínská Olešnice NUTS5 CZ0514577375
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 2092106
zahrada 228 106752
ovoc. sad 2 10401
travní p. 686 1893075
lesní poz 166 1851952
vodní pl. nádrž umělá 16 60702
vodní pl. rybník 1 554
vodní pl. tok přirozený 9 20215
vodní pl. tok umělý 27 11081
vodní pl. zamokřená pl. 3 4394
zast. pl. společný dvůr 2 821
zast. pl. zbořeniště 11 1819
zast. pl. 258 70130
ostat.pl. dráha 1 81930
ostat.pl. jiná plocha 33 14093
ostat.pl. manipulační pl. 34 26638
ostat.pl. neplodná půda 100 88352
ostat.pl. ostat.komunikace 240 136498
ostat.pl. pohřeb. 2 2732
ostat.pl. silnice 23 42565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3474
Celkem KN 2102 6520284
Par. DKM 1 598
Par. KMD 2101 6519686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 37
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 230
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 275
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 21.03.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.