k.ú.: 710440 - Nedaříž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 574201 - Horka u Staré Paky NUTS5 CZ0514574201
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 181514
zahrada 56 29298
travní p. 121 712165
lesní poz 11 178193
vodní pl. nádrž přírodní 2 2392
vodní pl. nádrž umělá 2 1591
vodní pl. tok přirozený 27 12630
vodní pl. tok umělý 1 430
vodní pl. zamokřená pl. 1 1365
zast. pl. zbořeniště 2 563
zast. pl. 65 17534
ostat.pl. dráha 1 13340
ostat.pl. jiná plocha 7 2401
ostat.pl. manipulační pl. 3 5543
ostat.pl. neplodná půda 5 961
ostat.pl. ostat.komunikace 44 45536
ostat.pl. silnice 18 10020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 618
ostat.pl. zeleň 4 2562
Celkem KN 396 1218656
Par. DKM 131 1078140
Par. KMD 265 140516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 92
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.12.2018 1:1000 12.12.2018 *)
KMD 1:1000 15.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 15.06.2015 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 14:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.