k.ú.: 710458 - Žďár u Staré Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577375 - Levínská Olešnice NUTS5 CZ0514577375
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1119541
zahrada 60 40275
travní p. 339 953021
lesní poz 51 1246209
vodní pl. nádrž umělá 1 312
vodní pl. tok přirozený 2 3215
vodní pl. tok umělý 14 8158
zast. pl. společný dvůr 2 194
zast. pl. zbořeniště 7 1073
zast. pl. 68 32935
ostat.pl. jiná plocha 9 2253
ostat.pl. manipulační pl. 13 20999
ostat.pl. neplodná půda 35 16892
ostat.pl. ostat.komunikace 71 65849
ostat.pl. pohřeb. 1 1280
ostat.pl. silnice 5 16940
Celkem KN 761 3529146
Par. KMD 761 3529146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 67
LV 107
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 30.03.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 02:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.