k.ú.: 710571 - Černovír - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 3 18888
orná půda 869 2741083
zahrada 515 279198
ovoc. sad 4 11712
travní p. 164 359277
lesní poz 213 641651
vodní pl. nádrž přírodní 1 32
vodní pl. nádrž umělá 28 82924
vodní pl. rybník 1 3820
vodní pl. tok přirozený 12 155553
vodní pl. tok umělý 1 1021
vodní pl. zamokřená pl. 11 25122
zast. pl. společný dvůr 1 91
zast. pl. zbořeniště 21 5497
zast. pl. 608 170669
ostat.pl. dráha 32 269953
ostat.pl. jiná plocha 257 268601
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 167
ostat.pl. manipulační pl. 90 80112
ostat.pl. neplodná půda 49 62968
ostat.pl. ostat.komunikace 163 146494
ostat.pl. pohřeb. 2 21294
ostat.pl. silnice 6 27942
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 141612
ostat.pl. zeleň 5 1361
Celkem KN 3078 5517042
Par. DKM 3078 5517042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 278
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 100
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 582
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 1
Celkem JED 50
LV 909
spoluvlastník 1263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
Ins. A 1:1000 01.01.1936 31.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.