k.ú.: 710598 - Lazce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 28455
zahrada 462 207203
ovoc. sad 1 7419
travní p. 14 4681
vodní pl. tok přirozený 6 50369
zast. pl. společný dvůr 1 244
zast. pl. zbořeniště 2 294
zast. pl. 702 205911
ostat.pl. jiná plocha 136 88123
ostat.pl. manipulační pl. 21 35935
ostat.pl. neplodná půda 8 5297
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 216
ostat.pl. ostat.komunikace 132 172475
ostat.pl. silnice 5 4777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 100390
ostat.pl. zeleň 24 150644
Celkem KN 1554 1062433
Par. DKM 1554 1062433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 357
č.p. byt.dům 65
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 646
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 2004
byt.z. garáž 167
byt.z. j.nebyt 32
obč.z. byt 182
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 68
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 2487
LV 2774
spoluvlastník 6272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.01.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1935 02.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1935


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.