k.ú.: 710687 - Neředín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 517 1100759
zahrada 418 137380
travní p. 25 6361
lesní poz 3 20368
vodní pl. nádrž umělá 3 3717
vodní pl. tok přirozený 1 1687
zast. pl. společný dvůr 3 790
zast. pl. zbořeniště 7 2957
zast. pl. 1490 306162
ostat.pl. dráha 7 7218
ostat.pl. dálnice 3 36777
ostat.pl. jiná plocha 753 1238059
ostat.pl. manipulační pl. 54 35655
ostat.pl. neplodná půda 5 2089
ostat.pl. ostat.komunikace 224 354141
ostat.pl. pohřeb. 8 111994
ostat.pl. silnice 71 108096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 136942
ostat.pl. zeleň 13 10561
Celkem KN 3631 3621713
Par. DKM 3631 3621713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 76
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 20
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 645
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 358
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 1348
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 3338
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 41
byt.z. j.nebyt 59
obč.z. byt 73
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 3521
LV 4467
spoluvlastník 9313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1933 16.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.