k.ú.: 710717 - Nová Ulice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 219227
zahrada skleník-pařeniš. 1 189
zahrada 857 383585
ovoc. sad 2 8587
travní p. 37 109171
vodní pl. nádrž umělá 1 2941
vodní pl. tok přirozený 3 3135
zast. pl. společný dvůr 8 4029
zast. pl. zbořeniště 46 2331
zast. pl. 2443 758402
ostat.pl. dráha 32 36643
ostat.pl. jiná plocha 1120 1459360
ostat.pl. manipulační pl. 32 21170
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 382
ostat.pl. ostat.komunikace 540 784547
ostat.pl. pohřeb. 2 12208
ostat.pl. silnice 21 92026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 118846
ostat.pl. zeleň 227 113200
Celkem KN 5519 4129979
Par. DKM 5519 4129979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 486
č.p. byt.dům 303
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 37
č.p. obč.vyb. 54
č.p. rod.dům 139
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 763
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 46
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 2153
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 8838
byt.z. dílna 14
byt.z. garáž 320
byt.z. j.nebyt 463
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 680
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 75
obč.z. rozest. 100
Celkem JED 10524
LV 11758
spoluvlastník 26657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.03.2001
Ins. A 1:1000 01.01.1933 05.03.2001
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.