k.ú.: 710784 - Povel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 337909
zahrada 272 83307
travní p. 7 1297
vodní pl. nádrž umělá 1 530
zast. pl. společný dvůr 1 408
zast. pl. zbořeniště 5 1014
zast. pl. 601 187522
ostat.pl. dráha 2 11019
ostat.pl. jiná plocha 657 167222
ostat.pl. manipulační pl. 3 1269
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3400
ostat.pl. ostat.komunikace 223 295491
ostat.pl. silnice 12 26874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 34569
ostat.pl. zeleň 68 106673
Celkem KN 2064 1258504
Par. DKM 2064 1258504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 122
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 511
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 3894
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 433
byt.z. j.nebyt 127
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 692
obč.z. garáž 26
obč.z. j.nebyt 215
obč.z. rozest. 90
Celkem JED 5492
LV 5367
spoluvlastník 14430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1931 04.01.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.