k.ú.: 710814 - Nové Sady u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 558
orná půda 205 366857
zahrada 597 270708
travní p. 55 56829
vodní pl. rybník 3 2714
vodní pl. tok přirozený 11 137611
vodní pl. zamokřená pl. 2 3623
zast. pl. společný dvůr 1 221
zast. pl. zbořeniště 3 307
zast. pl. 1028 307904
ostat.pl. dráha 12 25887
ostat.pl. jiná plocha 268 221873
ostat.pl. manipulační pl. 83 178361
ostat.pl. neplodná půda 46 39696
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1492
ostat.pl. ostat.komunikace 239 327814
ostat.pl. pohřeb. 2 5446
ostat.pl. silnice 24 60123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 45228
ostat.pl. zeleň 42 134143
Celkem KN 2635 2187395
Par. DKM 2635 2187395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 330
č.p. byt.dům 170
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 76
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 3
č.e. obč.vyb 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 106
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
s roz.jed 4
Celkem BUD 890
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 5479
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 357
byt.z. j.nebyt 99
byt.z. rozest. 11
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 386
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 55
obč.z. j.nebyt 99
obč.z. rozest. 169
Celkem JED 6667
LV 6604
spoluvlastník 15869

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1932 04.01.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.