k.ú.: 710881 - Bělidla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 6462
zahrada 170 66064
travní p. 1 558
lesní poz 1 6452
vodní pl. tok přirozený 6 24646
zast. pl. zbořeniště 6 896
zast. pl. 373 121452
ostat.pl. dráha 27 106409
ostat.pl. jiná plocha 103 37600
ostat.pl. manipulační pl. 27 25604
ostat.pl. ostat.komunikace 46 53967
ostat.pl. silnice 16 7717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3779
ostat.pl. zeleň 5 1658
Celkem KN 794 463264
Par. DKM 794 463264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 204
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 49
Celkem JED 148
LV 469
spoluvlastník 743

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1937 16.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 00:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.